پارسی سایت قدیمی ترین وب سایت آموزش فتوشاپ که کار خودر را از سال ۸۹ شروع کرد و با انتشار آموزش های ویدیویی فتوشاپ جز اولین وب سایت های آموزش فتوشاپ بود که در همین راستا در همان سال ها اولی کتاب الکترونیک (Ebook) آموزش فتوشاپ CS4 را منتشر کرد