بخش رایگان

تعداد مطالب: 142 عدد
آموزش مقدماتی فتوشاپ سی سی : ابزارهای روتوش تصاویر و نقاشی

آموزش مقدماتی فتوشاپ سی سی : ابزارهای روتوش تصاویر و نقاشی

در این آموزش ویدئویی که به زبان فارسی برای شما تهیه شده است با مجموعه ابزار های رتوش تصاویر و...

آموزش مقدماتی فتوشاپ  سی سی : آشنایی با ابزار های انتخابی و کار برد آنها

آموزش مقدماتی فتوشاپ سی سی : آشنایی با ابزار های انتخابی و کار برد آنها

در این آموزش ویدئویی که به زبان فارسی برای شما تهیه شده است با بخش جعبع ابزار نرم افزار فتوشاپ...

آموزش مقدماتی فتوشاپ  سی سی : آشنایی با ابزار Move و کار با لایه ها

آموزش مقدماتی فتوشاپ سی سی : آشنایی با ابزار Move و کار با لایه ها

در این اموزش ویدئویی که به زبان فارسی برای شما تهیه شده است با بخش جعبه ابزار و نوار تنظیمات...

آموزش مقدماتی فتوشاپ سی سی : آشنایی کلی با نرم افزار فتوشاپ

آموزش مقدماتی فتوشاپ سی سی : آشنایی کلی با نرم افزار فتوشاپ

در این آموزش ویدئویی که به زبان فارسی برای شما تهیه شده است به کلیات نرم افزار فتوشاپ سی سی...

آموزش ویدئویی فتوشاپ : استفاده از نور و سایه برای افکت در تصاویر

آموزش ویدئویی فتوشاپ : استفاده از نور و سایه برای افکت در تصاویر

در این آموزش ویدئویی فتوشاپ که به زبان فارسی یرای شما تهیه شده است یاد میگیریم که چگونه به استفاده...

آموزش ویدئویی فتوشاپ : طراحی حرفه ای افکت باران به همراه بازتاب آن

آموزش ویدئویی فتوشاپ : طراحی حرفه ای افکت باران به همراه بازتاب آن

در این آموزش ویدئویی فتوشاپ ، به طراحی افکت باران می پردازیم ، از آنجایی که طراحی افکت باران در...

آموزش ویدئویی فتوشاپ : تبدیل روز به شب با استفاده از لایر ادجاسمنت ها

آموزش ویدئویی فتوشاپ : تبدیل روز به شب با استفاده از لایر ادجاسمنت ها

در این آموزش ویدئویی فتوشاپ ، به چگونگی تبدیل روز به شب می پردازیم که توسط لایر ادجاسمنت بر روی...