بخش رایگان

تعداد مطالب: 142 عدد
آموزش فتوشاپ : ایجاد یک متن سه بعدی زیبا در فتوشاپ

آموزش فتوشاپ : ایجاد یک متن سه بعدی زیبا در فتوشاپ

در این آموزش فتوشاپ که بصورت بی کلام برای شما تهیه شده به شما نشان می دهیم که چگونه یکمتن...

آموزش فتوشاپ : ایجاد یک صحنه ی شب  بارانی و رویایی در فتوشاپ

آموزش فتوشاپ : ایجاد یک صحنه ی شب بارانی و رویایی در فتوشاپ

در این آموزش فتوشاپ که بصورت بی کلام برای شما تهیه شده به شما نشان می دهیم چگونه یک صحنه ی...

آموزش فتوشاپ : ایجاد یک بروشور سه لت زیبا در فتوشاپ

آموزش فتوشاپ : ایجاد یک بروشور سه لت زیبا در فتوشاپ

  در این آموزش فتوشاپ که بصورت بی کلام برای شما تهیه شده به شما نشان می دهیم که یک...

آموزش فتوشاپ :  ایجاد یک افکت سورئالیسم  دستکاری تصاویر و تبدیل یک انسان به مجسمه سنگی

آموزش فتوشاپ : ایجاد یک افکت سورئالیسم دستکاری تصاویر و تبدیل یک انسان به مجسمه سنگی

در این آموزش فتوشاپ که بصورت بی کلام برای شما تهیه شده به شما نشان می دهیم نحوه ی ایجاد یک افکت...

آموزش فتوشاپ: آموزش ترکیب تصاویر ساخت ملکه زمستان در فتوشاپ

آموزش فتوشاپ: آموزش ترکیب تصاویر ساخت ملکه زمستان در فتوشاپ

در این آموزش فتوشاپ که بصورت بی کلام برای شما تهیه شده است به شما نشان می دهیم که چگونه...

آموزش فتوشاپ :‌ آموزش تبدیل عکس به نقاشی توسط فتوشاپ

آموزش فتوشاپ :‌ آموزش تبدیل عکس به نقاشی توسط فتوشاپ

در این آموزش فتوشاپ که به زبان فارسی و ویدئویی برای شما تهیه شده است به شما نشان می دهیم...

آموزش فتوشاپ : آموزش پاشیدن رنگ روی صورت در فتوشاپ

آموزش فتوشاپ : آموزش پاشیدن رنگ روی صورت در فتوشاپ

در این آموزش فتوشاپ که بصورت ویدئویی و فارسی برای شما تهیه شده است به شما نشان می دهیم که...